O našim uslugama

U okviru svojih usluga MAH-ING d.o.o. nudi i konsultantske usluge za upravljačke sisteme tj. sljedeće standarde:

 

  • ISO 9001 (SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM)
  • ISO 14001 (SISTEM UPRAVLJANJA ZAŠITITOM OKOLIŠA)
  • ISO 18001 (OHSAS) SISTEM ZA UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU NA RADA
  • HACCP, ISO 22000:2005, IFS (International Featured Standard), BRC (British Retail Consortium), FSSC 22000, sisteme upravljanja zdravstvenom sigurnošću
  • ISO 22716/GMP (DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA ZA KOZMETIČKE PREPARATE)
  • ISO 27001 (SISTEM UPRAVLJANJA INFORMATIČKOM SIGURNOŠĆU)
  • ISO 31000 (SISTEM ZA ANALIZU RIZIKA)
  • ISO 50001 (SISTEM UPRAVLJANJA ENERGETSKOM EFIKASNOŠĆU)
  • EN 3834 (SISTEM DOBRE PROIZVODNE PRAKSE U METALNOJ INDUSTRIJI)
  • EN 1090 (SISTEM OZNAČAVANJA ZA ČELIČNE KONSTRUKCIJE)